Adresse,
Idrettsveien 2, 2etg., 1400 Ski

Tlf: 64 87 06 70

Prisliste

TRAFIKALT GRUNNKURS/TRINN  1:  
Trafikalt grunnkurs (14 x 45 min)  kr 1 650,-
Trafikalt grunnkurs m/mørkedemo (17 x 45 min)  kr 3 200,-
Førstehjelpskurs (4 x 45 min)  kr     650,-
Mørkedemo (3 x 45 min)  kr 1 550,-
   
KLASSE B (BIL):  
Kjøretime 45 min  kr   700,- 
Kjøretime 60 min  kr   940,-
Dobbeltime 90 min  kr 1 400,-
Trinnvurdering (45 min)  kr   700,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/NAF-gebyr (4 x 45 min)  kr 4 800,-
Sikkerhetskurs på veg (13 x 45 min)   kr 6 600,-
Kjøretentamen 60 min  kr   940,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Drøbak  kr 2 950,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Mysen  kr 3 650,-
   
KLASSE A (TUNG MC):  
MC-kurs/grunnkurs (A1/A2/A)  kr 1 000,-
Kjøretime 45 min  kr   800,-
Kjøretime 60 min   kr 1 060,-
Kjøretime kveld (fra kl 17/helg) 45 min  kr   900,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/baneleie   kr 4 500,-
Sikkerhetskurs på veg (8 x 45 min)   kr 5 000,-
Førerprøve Drøbak   kr 3 300,-
   
Utvidelseskurs A2 til A (7 x 45 min)  kr 5 500,-
   
KLASSE A2 (MELLOMTUNG MC):  
MC-kurs/grunnkurs (A1/A2/A)  kr 1 000,-
Kjøretime 45 min  kr    800,-
Kjøretime 60 min   kr 1 060,-
Kjøretime kveld (fra kl 17/helg) 45 min  kr   900,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/baneleie kr 4 500,-
Sikkerhetskurs på veg (5 x 45 min) kr 4 250,-
Førerprøve Drøbak kr 3 300,-
Kurs ved utvidelse A1 til A2 (90 min) *i tillegg kommer sikkerhetskurs på bane og  sikkerhetskurs på veg kr 1 500,-
   
KLASSE A1 (LETT MC):  
MC-kurs/grunnkurs (A1/A2/A) kr 1 000,-
Kjøretime 45 min kr    800,-
Kjøretime 60 min  kr 1 060,-
Kjøretime kveld (fra kl 17/helg) 45 min kr    900,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr   800,-
Sikkerhetskurs i trafikk (4 x 45 min) kr 3 200,-
Sikkerhetskurs på veg (5 x 45 min) kr 4 000,-
Førerprøve Drøbak kr 3 300,-
   
MOPED:  
Grunnkurs (3 x 45 min) kr 1 000,-
Kjøretime (45 min) kr    500,-
Sikkerhetskurs i trafikk (4 x 45 min) kr    500,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr   750,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr   750,-
Sikkerhetskurs på veg (4 x 45 min) kr 2 000,-
 
   
KLASSE BE/B96:  
Kjøretime 45 min kr   800,- 
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr   800,- 
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr   800,- 
Kurs i sikring av last (90 min) kr 1 200,-
Sikkerhetskurs på veg (3 x 45 min) kr 2 400,-
Førerprøve (kun klasse BE) kr 3 200,-
   
GEBYRER  
Teoriprøve - Statens Vegvesen (alle klasser) kr   620,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (klasse B) kr 1 070,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (MC) kr 1 090,-
Utstedelse av førerkort - Statens Vegvesen kr   290,-
NAF-gebyr (klasse B) kr 1 200,-

Vi tar forbehold om prisendringer.

Betaling:
Dersom annet ikke er avtalt skal kjøretimer normalt betales til lærer umiddelbart etter timen - med kort eller kontant på kontoret. Det er også mulig å betale med Vipps via TABSelev.no (merk at transaksjonsgebyr da kommer i tillegg). Kurs (MC-kurs, trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mopedkurs) blir fakturert.Nb! Vi tar ikke kredittkort!

Vi har også tilbud om å få utestående saldo på e-post etter timene. Vi ber da om at utestående er oss i hende før neste time.

NB! Alt utestående må være betalt senest to virkedager før førerprøve.

AVBESTILLING:
Avbestilling av time må skje SENEST KL. 12.00 siste virkedag før timen
skal være. Avbestililng gjøres direkte til kjørelærer eller til kontoret i kontortiden.  
All obl. opplæring, kurs og førerprøver må avbestilles SENEST 3 virkedager før.

Elevene er selv ansvarlig for å huske sine timer og SMS-varsel er kun ment som en tilleggstjeneste.

Avbestilling/fravær som ikke er meldt innen fristen må betales i sin helhet. Evt. EGEN sykdom dokumeneres med legeattest innen tre dager.

NB! Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte elever.  
  • Utskrift
  • Print

Åpningstider

Mandag - Fredag:
10.00 - 15.00

 

Kråkstadveien 1
1400 Ski
Tlf: 64 87 06 70
E-post: post@haraldstrafikkskole.no

Facebook