Adresse,
Idrettsveien 2, 2etg., 1400 Ski

Tlf: 64 87 06 70

Prisliste 2017

NB! Våre priser endres fra 1.1. 2018. Det samme gjelder NAF-gebyret. Kom gjerne innom kontoret for mer info.
 
TRAFIKALT GRUNNKURS/TRINN  1:  
Trafikalt grunnkurs (14 x 45 min)  kr 1 650,-
Trafikalt grunnkurs m/mørkedemo (17 x 45 min)  kr 3 050,-
Førstehjelpskurs (4 x 45 min)  kr   550,-
Mørkedemo (3 x 45 min)  kr 1 400,-
   
BIL:  
Kjøretime 45 min  kr   650,-
Kjøretime 60 min  kr   866,-
Dobbeltime 90 min kr 1 300,-
   
Trinnvurdering 45 min  kr   650,-
Sikkerhetskurs på bane m/NAF-gebyr (4 x 45 min)  kr 4 235,-
Sikkerhetskurs på veg (13 x 45 min)   kr 6 500,-
Kjøretentamen 60 min  kr   866,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Drøbak  kr 2 900,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Mysen  kr 3 500,-
   
MC:
 
MC-kurs/grunnkurs (A1/A2/A)  kr 1 000,-
Kjøretime 45 min  kr   750,-
Kjøretime 60 min   kr 1 000,-
Kjøreitme kveld (fra kl 17)/helg 45 min  kr   850,-
Veiledningstime  kr   750,-
Sikkerhetskurs på bane (klasse A/A2) m/baneleie  kr 4 200,-
Sikkerhetskurs i trafikk klasse A1 (4 x 45 min)   kr 3 000,-
Sikkerhetskurs på veg A1 (5 x 45 min)   kr 3 750,-
Sikkerhetskurs på veg A2 (5 x 45 min)   kr 3 900,-
Sikkerhetskurs på veg A (8 x 45 min)   kr 4 800,-
Førerprøve Drøbak   kr 3 300,-
Utvidelse klasse A2 til A   kr 4 500,-
Kurs ved utvidelse A1 til A2 kr 1 000,-
   
MOPED;  
Grunnkurs (3 x 45 min) kr 1 000,-
Kjøretime (45 min) kr  500,-
Sikkerhetskurs i trafikk (4 x 45 min) kr 2 000,-
Trinnvurdering (45 min) kr 750,-
Sikkerhetskurs på veg (4 x 45 min)

 
kr 2 000,-

 
GEBYRER:  
Teoriprøve - Statens Vegvesen  kr   600,- (alle klasser)
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (klasse B) kr 1 040,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (MC) kr 1 060,-
Utstedelse av førerkort - Statens Vegvesen kr   280,- (alle klasser)
NAF-gebyr (klasse B) kr 1 135,-
 

Priser klasse B96/BE finner du under "førerkortklasser" - "klasse BE/B96.

Betaling:

Dersom annet ikke er avtalt skal kjøretimer normalt betales til lærer umiddelbart etter timen - med kort eller kontant. Det er også mulig å betale med Vipps via TABSelev.no (merk at transaksjonsgebyr da kommer i tillegg). Kurs (MC-kurs, trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mopedkurs) blir fakturert.Nb! Vi tar ikke kredittkort!

Vi har også tilbud om å få utestående saldo på e-post etter timene. Vi ber da om at utestående er oss i hende før neste time.

NB! Alt utestående må være betalt senest to virkedager før førerprøve.

AVBESTILLING:
Avbestilling av time må skje SENEST KL. 12.00 siste virkedag før timen
skal være. Avbestililng gjøres direkte til kjørelærer eller til kontoret i kontortiden.  
All obl. opplæring, kurs og førerprøver må avbestilles SENEST 3 virkedager før.


Elevene er selv ansvarlig for å huske sine timer og SMS-varsel er kun ment som en tilleggstjeneste.

Avbestilling/fravær som ikke er meldt innen fristen må betales i sin helhet. Evt. EGEN sykdom dokumeneres med legeattest innen tre dager.

NB! Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte elever. 

Vi tar forbehold om prisendringer fra 1/1 2018.


 
  • Utskrift
  • Print

Åpningstider

Mandag - Fredag:
10.00 - 15.00

 

Idrettsveien 2, 2etg.
1400 Ski
Tlf: 64 87 06 70
E-post: post@haraldstrafikkskole.no

Facebook