Adresse,
Idrettsveien 2, 2etg., 1400 Ski

Tlf: 64 87 06 70

Prisliste

TRAFIKALT GRUNNKURS/TRINN  1:  
Trafikalt grunnkurs (14 x 45 min)  kr 1 650,-
Trafikalt grunnkurs m/mørkedemo (17 x 45 min)  kr 3 200,-
Førstehjelpskurs (4 x 45 min)  kr     650,-
Mørkedemo (3 x 45 min)  kr 1 550,-
   
KLASSE B (BIL):  
Kjøretime 45 min  kr   700,- 
Kjøretime 60 min  kr   940,-
Dobbeltime 90 min  kr 1 400,-
Trinnvurdering (45 min)  kr   700,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/NAF-gebyr (4 x 45 min)  kr 4 800,-
Sikkerhetskurs på veg (13 x 45 min)   kr 6 600,-
Kjøretentamen 60 min  kr   940,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Drøbak  kr 2 950,-
Førerprøve m/oppvarmingstime - Mysen  kr 3 650,-
   
KLASSE A (TUNG MC):  
MC-kurs/grunnkurs (A1/A2/A)  kr 1 000,-
Kjøretime 45 min  kr   800,-
Kjøretime 60 min   kr 1 060,-
Tillegg kveld/helg (fra 17.00) pr 45 min  kr   100,- 
Trinn 2 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/baneleie   kr 4 500,-
Sikkerhetskurs på veg (8 x 45 min)   kr 5 000,-
Førerprøve Drøbak   kr 3 300,-
   
Utvidelseskurs A2 til A (7 x 45 min)  kr 5 500,-
   
KLASSE A2 (MELLOMTUNG MC):  
MC-kurs/grunnkurs (A1/A2/A)  kr 1 000,-
Kjøretime 45 min  kr    800,-
Kjøretime 60 min   kr 1 060,-
Tillegg timer kveld/helg (fra 17.00) pr. 45 min  kr   100,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Sikkerhetskurs på bane inkl/baneleie kr 4 500,-
Sikkerhetskurs på veg (5 x 45 min) kr 4 250,-
Førerprøve Drøbak kr 3 300,-
Kurs ved utvidelse A1 til A2 (90 min) *i tillegg kommer sikkerhetskurs på bane og  sikkerhetskurs på veg kr 1 200,-
   
KLASSE A1 (LETT MC):  
MC-kurs/grunnkurs (A1/A2/A) kr 1 000,-
Kjøretime 45 min kr    800,-
Kjøretime 60 min  kr 1 060,-
Tillegg timer kveld/helg (fra 17.00) pr 45 min kr    100,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min)  kr   800,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr   800,-
Sikkerhetskurs i trafikk (4 x 45 min) kr 3 200,-
Sikkerhetskurs på veg (5 x 45 min) kr 4 000,-
Førerprøve Drøbak kr 3 300,-
   
MOPED:  
Grunnkurs (3 x 45 min) kr 1 000,-
Kjøretime (45 min) kr    500,-
Sikkerhetskurs i trafikk (4 x 45 min) kr 2 000,-
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr   750,-
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr   750,-
Sikkerhetskurs på veg (4 x 45 min) kr 2 000,-
 
   
KLASSE BE/B96:  
Kjøretime 45 min kr   800,- 
Trinn 2 trinnvurdering (45 min) kr   800,- 
Trinn 3 trinnvurdering (45 min) kr   800,- 
Kurs i sikring av last (90 min) kr 1 200,-
Sikkerhetskurs på veg (3 x 45 min) kr 2 400,-
Førerprøve (kun klasse BE) kr 3 200,-
   
GEBYRER  
Teoriprøve - Statens Vegvesen (alle klasser) kr   620,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (klasse B) kr 1 070,-
Praktisk prøve - Statens Vegvesen (MC) kr 1 090,-
Utstedelse av førerkort - Statens Vegvesen kr   290,-
NAF-gebyr (klasse B) kr 1 200,-

Vi tar forbehold om prisendringer.

Betaling:
Dersom annet ikke er avtalt skal kjøretimer normalt betales til lærer umiddelbart etter timen - med kort eller kontant på kontoret. Det er også mulig å betale med Vipps via TABSelev.no (merk at transaksjonsgebyr da kommer i tillegg). Kurs (MC-kurs, trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mopedkurs) blir fakturert.Nb! Vi tar ikke kredittkort!

Vi har også tilbud om å få utestående saldo på e-post etter timene. Vi ber da om at utestående er oss i hende før neste time.

NB! Alt utestående må være betalt senest to virkedager før førerprøve.

AVBESTILLING:
Avbestilling av time må skje SENEST KL. 12.00 siste virkedag før timen.
 (Dvs. at time på mandag må avbestilles senest kl 12 fredag). All obligatorisk opplæring (sikkerhetskurs på bane, sikkerhetskurs på veg, sikkerhetkurs i trafikk osv), kurs og førerprøver må avbestilles SENEST 3 virkedager før.
Avbestililng gjøres direkte til kjørelærer eller til kontoret i kontortiden. Får du ikke svar på telefon - send sms til lærer eller e-post til kontoret!

Elevene er selv ansvarlig for å huske sine timer.
Vi tilbyr atomatisk SMS-varsel fra TABS. Dette er kun ment som en tilleggstjeneste, og ved teknisk feil fritas du ikke fra betaling ved manglende oppmøte.


Avbestilling/fravær som ikke er meldt innen fristen må betales i sin helhet. Evt. EGEN sykdom dokumeneres med legeattest innen tre dager. Fristen er absolutt. Ev. legeerklæring kan leveres på kontoret, i postkassen eller via e-post.

NB! Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte elever.  
  • Utskrift
  • Print

Åpningstider

Mandag - Fredag:
10.00 - 15.00

 

Kråkstadveien 1
1400 Ski
Tlf: 64 87 06 70
E-post: post@haraldstrafikkskole.no

Facebook