Våre kurs

Kurspåmelding Trafikalt Grunnkurs

30.04.2019 Trafikalt grunnkurs JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

04.06.2019 Trafikalt grunnkurs JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

24.06.2019 Trafikalt grunnkurs i sommerferien. JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

12.08.2019 Trafikalt grunnkurs i sommerferien. JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

Trafikalt Grunnkurs


Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang, uavhengig av klasse.

Kurset må gjennomføres før du kan ta kjøretimer eller kjøre hjemme privat.
Trafikalt grunnkurs kan du ta fra fyllte 15 år.

Trafikalt grunnkurs består av:
10 undervisningstimer (Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning)
4 undervisningstimer (Førstehjelp og tiltak ved ulykker)
( +3 undervisningstimer : Mørkekjøringsdemonstrasjon for kurs i perioden 1. november – 15. mars).

Er du over 25 år er du fritatt fra kravet om trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo.

Så snart kurset er gjennomført, kan du øvelseskjøre. Husk da gyldig legitimasjon og øvelseskjøringsbevis!

Husk gyldig legitimasjon!

Kurspåmelding Mopedopplæring

Det er for tiden ingen tilgjengelige mopedkurs, ta kontakt med kontoret

Navn:
Dato:
Pris:
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser:
Påmelding:
Beskrivelse: Kursvarighet :

Moped


Det er en forutsetning at du har fylt 15 år og allerede har tatt trafikalt grunnkurs.

For å få førerkort må du også bestå en teoretisk prøve hos Statens Vegvesen. Prøven kan du avlegge så snart du har fylt 16 år.

Kurspåmelding MC

28.05.2019 kl 13.00 - 18.15: Utvidelseskurs A2-A

Navn: Utvidelseskurs A2-A
Dato: 28. mai 2019 kl 13.00
Pris: kr 5 800,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser 1
Påmelding: 28.05.2019
Beskrivelse: For å ta utvidelseskurset er det en forutsetning at du har hatt førerrett for klasse A2 i ett år. Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere. Husk gyldig legitimasjon!

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Toggle Content goes here

25.6.2019 kl 16.00: Obligatorisk kurs ved utvidelse klasse A1 til A2 uten ny førerprøve

Navn: Utvidelseskurs A1-A2
Dato: 25. juni 2019
Pris: kr 1700,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 2
Påmelding: 25.06.2019
Beskrivelse: Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere. Husk gyldig legitimasjon!

NB! For å ta utvidelseskurset er det en forutsetning at du har hatt førerrett for klasse A1 i ett år. I tillegg til utvidelseskurset må du gjennomføre sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk (banekjøring) og sikkerhetskurs på veg for å oppnå førerrett i klasse A2 (førerrett oppnås når opplæring er gjennomført og det er to år siden du fikk utstedt førerkort i klasse A1).

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

12.juni 2019 kl. 13.00 - 18.15: Uvidelseskurs klasse A2 til A

Navn: Utvidelseskurs A2-A
Dato: 12. juni 2019 kl 13.00
Pris: kr 5 800,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser 2
Påmelding: 12.06.2019
Beskrivelse: For å ta utvidelseskurset er det en forutsetning at du har hatt førerrett for klasse A2 i ett år. Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere. Husk gyldig legitimasjon!

Toggle Content goes here

19.06.2019 Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs for klasse A1/A2/A) kl 17-20

Navn: Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs for klasse A1/A2/A)
Dato: 19. juni 2019
Pris: kr 1 000,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 16
Påmelding: 19.06.2019
Beskrivelse: MC grunnkurs er et obligatorisk teorikurs for alle som vil ta førerkort i klassene A, A1 eller A2. Kurset er første del av opplæringens trinn 2 (etter trafikalt grunnkurs).

Du må gjennomføre kurset før du kan starte med kjøretimer ved en trafikkskole (med mindre du har førerkort i en annen MC-klasse fra før). Kurset varer ca. tre timer.

Det er en forutsetning at du allerede har tatt trafikalt grunnkurs eller er fylt 25 år.

Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere. Husk gyldig legitimasjon!

 MC grunnkurs


Kurset er obligatorisk, og en forutsetning for å begynne med kjøretimer på en trafikkskole dersom du ikke har førerkort i en MC-klasse fra før.

Kurspåmelding Førstehjelpskurs

13. juni 2019: Førstehjelpskurs kl 17.00-20.00

    Jeg gir her Haralds trafikkskole tillatelse til å sende meg informasjon på e-post, SMS og telefon. Tillatelsen gjelder kun i forbindelse med kjøreopplæringen og gjelder også foresatte (dersom eleven er under 18 år).
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Navn: Førstehjelpskurs
Dato: 13.06.2019
Pris: kr 650,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 2
Påmelding:
Beskrivelse: Dersom du har trafikalt grunnkurs fra før av, er førstehjelp inkludert. Dette kurset er for deg som er over 25 år og ikke tidligere har tatt trafikalt grunnkurs.

Kurset varer i 3 timer.

Førstehjelpskurs


Er du under 25 år inngår førstehjelpskurset i trafikalt grunnkurs, men er du over 25 år (og således fritatt fra trafikalt grunnkurs), må du ta førstehjelp separat.

Kursvarighet: 4 undervisningstimer.

Prisen for kurset er kr 650,-.

Kurspåmelding Mørkekjøringsdemonstrasjon: SESONGEN ER OVER FOR DENNE GANG. NYE KURS AVHOLDES FRA OKTOBER AV.

Mørkekjøring


Mørkekjøringsdemonstrasjon er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang.

Dersom du er over 25 år (og fritatt kravet om trafikalt grunnkurs) eller du har tatt trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret, må du ta mørkekjøring separat.

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig til 31. oktober det året. Dette vil fremgå av det trafikale grunnkursbeviset. Når du har gjennomført mørkekjøringen, vil du få tilsendt nytt bevis.

Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført, vil det IKKE være noen tidsbegrensning på beviset!

Prisen for mørkekjøring er kr 1 550,-. Kurset betales kontant eller med kort. Ev. kan du be om faktura.