Våre kurs

Påmelding til Førerkort klasse S. Kurshelg vinter 2019 (Snøscooter)

Kurspåmelding Trafikalt Grunnkurs

18.02.2019 - Trafikalt grunnkurs i vinterferien. JUBILEUMSTILBUD KR 2530,- (ord. pris kr 3200,-)

Navn: 18.02.2019 – Trafikalt grunnkurs i vinterferien. JUBILEUMSTILBUD KR 2530,- (ord. pris kr 3200,-)
Dato: 18. februar 2019
Pris: 2 530,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 15
Påmelding: Siste frist for påmelding: 18. februar 2019
Beskrivelse: Kursvarighet :

Tidspunkt for kurset er som følger:

Dag 1: mandag 18/2 kl 10.00-12.15
Dag 2: tirsdag 19/2 kl 10.00-13.00
Dag 3: onsdag 20/2 kl.17.30-19.45 (pulje 1) og kl 19.45-22.00(pulje 2):MØRKEDEMO
Dag 4: torsdag 21/2 kl 10.00-12.15
Dag 5: fredag 22/2 kl 10.00-13.00

Husk å ta med gyldig legitimasjon til første kurskveld!

Kursavgiften (kr 2 530,-) vil bli fakturert og faktura delt ut på kurset.

Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Evt. sykdom MÅ dokumenteres med legeattest. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere.

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

26.02.2019 Trafikalt grunnkurs JUBILEUMSTILBUD kr 2530,- (ordinær 3200,- )

19.03.2019 Trafikalt grunnkurs JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

Trafikalt Grunnkurs


Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang, uavhengig av klasse.

Kurset må gjennomføres før du kan ta kjøretimer eller kjøre hjemme privat.
Trafikalt grunnkurs kan du ta fra fyllte 15 år.

Trafikalt grunnkurs består av:
10 undervisningstimer (Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning)
4 undervisningstimer (Førstehjelp og tiltak ved ulykker)
( +3 undervisningstimer : Mørkekjøringsdemonstrasjon for kurs i perioden 1. november – 15. mars).

Er du over 25 år er du fritatt fra kravet om trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo.

Husk gyldig legitimasjon!

Kurspåmelding Mørkekjøringsdemonstrasjon

21.01.2019 Mørkekjøringsdemo kl 17.00-19.15, kr 1550,-

Navn: Mærkekjøringsdemo kl 17.00 – 19.15
Dato: 21. januar 2019
Pris: 1 550,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 8
Påmelding: Siste frist for påmelding: 21. januar 2019
Beskrivelse: Kursvarighet :

Kursvarighet: ca 3 x 45 minutter.

Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Evt. sykdom MÅ dokumenteres med legeattest.

Betaling skjer kontant eller med kort.

Merk at dersom du har tatt trafikalt grunnkurs i vinterhalvåret, er mørkedemo vanligvis inkludert i grunnkurset.

NB! Husk legitimasjon og varme klær
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere.

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

6.02.2019 Mørkekjøringsdemo kl 18.00-20.15, kr 1550,-

Navn: Mærkekjøringsdemo kl 18.00 – 20.15
Dato: 6. februar 2019
Pris: 1 550,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser 5
Påmelding: Siste frist for påmelding: 6. februar 2019
Beskrivelse: Kursvarighet :

Kursvarighet: ca 3 x 45 minutter.

Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Evt. sykdom MÅ dokumenteres med legeattest.

Betaling skjer kontant eller med kort.

Merk at dersom du har tatt trafikalt grunnkurs i vinterhalvåret, er mørkedemo vanligvis inkludert i grunnkurset.

NB! Husk legitimasjon og varme klær
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere.

27.02.2019 Mørkekjøringsdemo kl 18.00-20.15, kr 1550,-

Navn: Mørkekjøringsdemo kl 18.00 – 20.15
Dato: 27. februar 2019
Pris: 1 550,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 6
Påmelding: Siste frist for påmelding: 27. februar 2019
Beskrivelse: Kursvarighet :

Kursvarighet: ca 3 x 45 minutter.

Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Evt. sykdom MÅ dokumenteres med legeattest.

Betaling skjer kontant eller med kort.

Merk at dersom du har tatt trafikalt grunnkurs i vinterhalvåret, er mørkedemo vanligvis inkludert i grunnkurset.

NB! Husk legitimasjon og varme klær
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere.

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

Mørkekjøring


Mørkekjøringsdemonstrasjon er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang.

Dersom du er over 25 år (og fritatt kravet om trafikalt grunnkurs) eller du har tatt trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret, må du ta mørkekjøring separat.

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig til 31. oktober det året. Dette vil fremgå av det trafikale grunnkursbeviset. Når du har gjennomført mørkekjøringen, vil du få tilsendt nytt bevis.

Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført, vil det IKKE være noen tidsbegrensning på beviset!

Prisen for mørkekjøring er kr 1 550,-. Kurset betales kontant eller med kort. Ev. kan du be om faktura.

KLE DERE GODT DA EN DEL AV KURSET FOREGÅR UTE!

Kurspåmelding Førstehjelpskurs

Det er for tiden ingen tilgjengelige førstehjelpskurs, ta kontakt med kontoret

Navn:
Dato:
Pris:
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser:
Påmelding:
Beskrivelse: Kursvarighet :

Førstehjelpskurs


Er du under 25 år inngår førstehjelpskurset i trafikalt grunnkurs, men er du over 25 år (og således fritatt fra trafikalt grunnkurs), må du ta førstehjelp separat.

Kursvarighet: 4 undervisningstimer.

Prisen for kurset er kr 650,-.

Kurspåmelding Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs)

13.02.2019 Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs for klasse A1/A2/A) kl 17-20

Navn: Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs for klasse A1/A2/A)
Dato: 13. februar 2019
Pris: kr 1 000,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 16
Påmelding: 13.02.2019
Beskrivelse: MC-kurs er et obligatorisk teorikurs for alle som vil ta førerkort i klassene A, A1 eller A2.

Du må gjennomføre kurset før du kan starte med kjøretimer ved en trafikkskole (med mindre du har førerkort i en annen MC-klasse fra før). Kurset varer ca. tre timer.

Det er en forutsetning at du har allerede har tatt trafikalt grunnkurs eller er over 25 år.

Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere. Husk gyldig legitimasjon og evt. trafikalt grunnkursbevis!

20.03.2019 Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs for klasse A1/A2/A) kl 17-20

Navn: Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs for klasse A1/A2/A)
Dato: 20. mars 2019
Pris: kr 1 000,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 16
Påmelding: 22.03.2019
Beskrivelse: MC-kurs er et obligatorisk teorikurs for alle som vil ta førerkort i klassene A, A1 eller A2.

Du må gjennomføre kurset før du kan starte med kjøretimer ved en trafikkskole (med mindre du har førerkort i en annen MC-klasse fra før). Kurset varer ca. tre timer.

Det er en forutsetning at du har allerede har tatt trafikalt grunnkurs eller er over 25 år.

Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere. Husk gyldig legitimasjon og evt. trafikalt grunnkursbevis!

24.04.2019 Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs for klasse A1/A2/A) kl 17-20

Navn: Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs for klasse A1/A2/A)
Dato: 24. april 2019
Pris: kr 1 000,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 16
Påmelding: 22.03.2019
Beskrivelse: MC-kurs er et obligatorisk teorikurs for alle som vil ta førerkort i klassene A, A1 eller A2.

Du må gjennomføre kurset før du kan starte med kjøretimer ved en trafikkskole (med mindre du har førerkort i en annen MC-klasse fra før). Kurset varer ca. tre timer.

Det er en forutsetning at du har allerede har tatt trafikalt grunnkurs eller er over 25 år.

Avbestilling av kurs må skje senest 3 virkedager før kursstart, ellers må kurset betales i sin helhet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for få deltagere. Husk gyldig legitimasjon og evt. trafikalt grunnkursbevis!

 MC-kurs


Kurset er obligatorisk og en forutsetning for å begynne med kjøretimer på en trafikkskole.

Kurspåmelding Mopedopplæring

Det er for tiden ingen tilgjengelige mopedkurs, ta kontakt med kontoret

Navn:
Dato:
Pris:
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser:
Påmelding:
Beskrivelse: Kursvarighet :

Moped


Det er en forutsetning at du har fylt 15 år og allerede har tatt trafikalt grunnkurs.

For å få førerkort må du også bestå en teoretisk prøve hos Statens Vegvesen. Prøven kan du avlegge så snart du har fylt 16 år.