Våre kurs

Kurspåmelding Trafikalt Grunnkurs

12.08.2019 Trafikalt grunnkurs i sommerferien. JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 64 87 06 70

27.08.2019 Trafikalt grunnkurs. JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

17.09.2019 Trafikalt grunnkurs. JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

30.09.2019 Trafikalt grunnkurs i høstferien. JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

22.10.2019 Trafikalt grunnkurs. JUBILEUMSTILBUD kr 980,- (ordinær 1650,- )

19.11.2019 Trafikalt grunnkurs med mørkedemo. JUBILEUMSTILBUD kr 2530,- (ordinær 3200,- )

Trafikalt Grunnkurs


Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang, uavhengig av klasse.

Kurset må gjennomføres før du kan ta kjøretimer eller kjøre hjemme privat.
Trafikalt grunnkurs kan du ta fra fyllte 15 år.

Trafikalt grunnkurs består av:
10 undervisningstimer i risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning
4 undervisningstimer i førstehjelp og tiltak ved ulykker
( +3 undervisningstimer : Mørkekjøringsdemonstrasjon for kurs i perioden 1. november – 15. mars).

Er du over 25 år er du fritatt fra kravet om trafikalt grunnkurs, men du må gjennomføre førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemo.

Så snart kurset er gjennomført, kan du øvelseskjøre. Husk da gyldig legitimasjon og øvelseskjøringsbevis!

Husk gyldig legitimasjon!

Kurspåmelding Mopedopplæring

Det er for tiden ingen tilgjengelige mopedkurs, ta kontakt med kontoret

Navn:
Dato:
Pris:
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser:
Påmelding:
Beskrivelse: Kursvarighet :

Moped


Det er en forutsetning at du har fylt 15 år og allerede har tatt trafikalt grunnkurs.

For å få førerkort må du også bestå en teoretisk prøve hos Statens Vegvesen. Prøven kan du avlegge så snart du har fylt 16 år.

Kurspåmelding MC

14.8.2019 - Grunnkurs MC (obligatorisk teorikurs for klasse A1/A2/A) kl 17-20

 MC grunnkurs


Kurset er obligatorisk, og en forutsetning for å begynne med kjøretimer på en trafikkskole dersom du ikke har førerkort i en MC-klasse fra før.

Kurspåmelding Førstehjelpskurs

13. juni 2019: Førstehjelpskurs kl 17.00-20.00

Navn: Førstehjelpskurs
Dato: 13.06.2019
Pris: kr 650,-
Sted: Kråkstadveien 1, 1400 Ski
Plasser: 2
Påmelding:
Beskrivelse: Dersom du har trafikalt grunnkurs fra før av, er førstehjelp inkludert. Dette kurset er for deg som er over 25 år og ikke tidligere har tatt trafikalt grunnkurs.

Kurset varer i 3 timer.

Førstehjelpskurs


Er du under 25 år inngår førstehjelpskurset i trafikalt grunnkurs, men er du over 25 år (og således fritatt fra trafikalt grunnkurs), må du ta førstehjelp separat.

Kursvarighet: 4 undervisningstimer.

Prisen for kurset er kr 650,-.

Kurspåmelding Mørkekjøringsdemonstrasjon

16.10. 2019: Mørkekjøringsdemo kl 19.00 - 21.15

21.10. 2019: Mørkekjøringsdemo kl 19.00 - 21.15

23.10. 2019: Mørkekjøringsdemo kl 19.00 - 21.15

28.10. 2019: Mørkekjøringsdemo kl 17.30-19.45

30.10. 2019: Mørkekjøringsdemo kl 17.30-19.45

Mørkekjøring


Mørkekjøringsdemonstrasjon er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for første gang.

Dersom du er over 25 år (og fritatt kravet om trafikalt grunnkurs) eller du har tatt trafikalt grunnkurs i sommerhalvåret, må du ta mørkekjøring separat.

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig til 31. oktober det året. Dette vil fremgå av det trafikale grunnkursbeviset. Når du har gjennomført mørkekjøringen, vil du få tilsendt nytt bevis.

Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført, vil det IKKE være noen tidsbegrensning på beviset!

Prisen for mørkekjøring er kr 1 550,-. Kurset betales kontant eller med kort. Ev. kan du be om faktura.